Avviżi – 25 ta’ Settembru 2022

  • Mil-lum il-quddiesa ta’ filgħaxija tibda tkun kuljum fis-6.15pm filwaqt li l-quddiesa tal-Ħadd fl-10.00am tkun bis-sehem tat-tfal li jattendu għall-katekeżi fil-parroċċa.
  • Nhar it-Tnejn 26 ta’ Settembru sa ssir il-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Kummissjoni Festa. Dawk li jixtiequ jkunu membri ta’ din il-kummissjoni għandhom jgħarrfu lill-kappillan.
  • Nhar it-Tlieta 27 ta’ Settembru sa ssir laqgħa għal-letturi u l-animaturi tal-liturġija fis-7.00pm fil-Knisja. Din hija laqgħa ta’ formazzjoni importanti ħafna u nħeġġu li l-letturi kollha jkunu preżenti.
  • Nhar l-Erbgħa fis-6.45pm issir il-Lectio Divina fuq is-silta tal-Evanġelju tal-Ħadd.
  • Nhar il-Ħamis fis-6.45pm issir Adorazzjoni Ewkaristika fil-Knisja. Fi tmiem il-ġimgħa li ġejja nkunu qed niċċelebraw il-Festa ta’ San Franġisk ta’ Assisi. Għalhekk nhar il-Ġimgħa 30 ta’ Settembru fis-6.15pm ikollna ċelebrazzjoni penitenzjali bis-sagrament tal-qrar.
  • Nhar is-Sibt 1 ta’ Ottubru nfakkru d-dħul ta’ San Franġisk fil-ħajja ta’ dejjem permezz tat-Transtu u l-Quddiesa fis-6.15pm.
  • Nhar il-Ħadd 2 ta’ Ottubru, wara l-quddiesa tal-10.00am, jkun hemm ħin ta’ attivitajiet għall-familja kollha fil-bitħa tal-kunvent. Dawn l-attivitajiet għat-tfal u l-familja jkunu marbuta mal-ambjent u l-ħolqien li fihom San Franġisk ra s-sbuħija ta’ Alla. Għal nofsinhar ikun hemm l-ikel għall-bejgħ biex inkunu nistgħu ngħaddu ħin flimkien bħala familja nisranija. Fl-4.00pm isir it-tberik tal-annimali domestiċi għand Piscopo Gardens.

Avviżi – L-4 ta’ Settembru 2022

Nhar il-Ħamis 8 ta’ Settembru niċċelebraw is-Solennità tat-Twelid tal-Verġni Marija.
Il-quddies ikun fil-5.30am u fis-7.00pm.

Għal din il-ġimgħa biss mhux sa jsiru l-Lectio Divina u l-Adorazzjoni Ewkaristika.

Bħala għeluq tal-attivitajiet tas-sajf għat-tfal sa ssir quddiesa nhar il-Ġimgħa fis-
7.00pm u wara jkun hemm logħob fil-bitħa tal-kunvent bejn is-7.30 u 8.30pm għat-tfal
u wara għaż-żgħażagħ.

Dawk li jixtiequ jirreġistraw lil uliedhom għall-katekeżi fil-parroċċa għall-ewwel darba
jistgħu jagħmlu dan fis-sagristija wara l-quddies kollu tal-Ħadd 11 u 18 ta’ Settembru.
Għandhom ikunu preżenti ż-żewġ ġenituri. Il-laqgħat ta’ katekeżi jkunu nhar ta’
Ġimgħa fil-5.00pm u l-Ħadd fl-10.00am.

Avviżi – 14 ta’ Awwissu 2022

Quddiesa tas-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Mqaddsa Marija:

Il-Ħadd 14 ta’ Awwissu fis-7:00pm (Quddiesa tal-Vġili)

It-Tnejn 15 ta’ Awwissu fis-6:00am, fid-9:00am u fis-7:00pm