Avviżi – 1 ta’ Mejju 2022

Matul ix-xahar ta’ Mejju il-membri tal-Leġjun ta’ Marija sa jkunu qed jitolbu r-rużarju fil-kjostru tal-kunvent kull nhar ta’ Tlieta fis-6.30pm. Kulħadd mistieden.

Nhar l-Erbgħa 4 ta’ Mejju ssir Lectio Divina fuq is-Silta tal-Evanġelju tal-Ħadd fis-7.30pm

Nhar il-Ħamis 5 ta’ Mejju ssir Adorazzjoni Ewkarisika fis-7.30pm.

Nhar il-Ġimgħa 6 ta’ Mejju sa ssir laqgħa għall-ġenituri ta’ dawk li sa jirċievu s-Sagrament tal-Griżma. Din il-laqgħa sa ssir fil-Knisja fis-6.00pm. Dakinhar ir-rużarju jkun fil-kjostru tal-kunvent.

Nhar il-Ħadd 8 ta’ Mejju huwa jum l-omm u l-Knisja tiċċelebra wkoll jum il-vokazzjonijiet. Dakinhar sa jsiru għadd ta’ attivitajiet għall-familja kollha mill-10.00am ’il quddiem. Hija Ġurnata speċjali li fiha niltaqgħu biex naqsmu ħajjitna flimkien. F’ambjent sabiħ ta’ familja niskopru aktar dwar xulxin u nifhmu aħjar il-vokazzjonijiet differenti fi ħdan il-komunità nisranija. (Ara l-programm)

Tkun apprezzata kull għajnuna fil-preparazzjoni ta’ din l-attività nhar il-Ġimgħa u s-Sibt. Dawk li jistgħu joffru ftit ħin jinfurmaw lill-patrijiet.

Avviżi 17 ta’ April 2022

Il-komunità tal-patrijiet tawgura lill-parruċċani u lil dawk kollha li jiffrekwentaw din il-knisja Għid qaddis.

Nirringrazzjaw minn qalbna lil dawk kollha li matul il-ġimgħa mqaddsa għinu f’dak kollu li kien meħtieġ biex niċċelebraw kif jixraq il-festi tal-Għid.

Matul il-Ġimgħa li ġejja l-Knisja tiċċelebra l-Għid permezz tal-Ottava. Tkun ħaġa sabiħa li nieħdu sehem fil-quddiesa kuljum biex inkomplu niggustaw l-imħabba ta’ Alla għalina u nifhmu dak li rċevejna.

Minn nhar is-Sibt 23 ta’ April 2022 terġa’ tibda ssir quddiesa fil-Knisja tal-Lunzjata fis-Salina kull nhar ta’ Sibt fil-5.00pm.

Nhar il-Ħadd 24 ta’ April 2022, festa tal-Ħniena Divina, issir Adorazzjoni Ewkaristika bejn is-6.00pm u s-7.00pm

Avviżi – 3 ta’ April 2022

Nhar it-Tlieta 5 ta’ April fis-7.00pm niċċelebraw il-ħniena ta’ Alla permezz ta’ Ċelebrazzjoni Penitenzjali u l-qrar. 

Nhar l-Erbgħa 6 ta’ April fis-7.30pm inkomplu l-mixja tar-Randan permezz tas-smigħ tal-Kelma fil-Lectio Divina fuq l-Evanġelju tal-Ħadd.

Nhar il-Ħamis 7 ta’ April fis-7.30pm issir Ċelebrazzjoni tal-Qima tal-Wiċċ ta’ Kristu.

Nhar il-Ġimgħa 8 ta’ April issir il-festa devozzjonali tal-Verġni Mqaddsa Marija tad-Duluri. Il-quddies ikun fil-5.30am, f’nofsinhar u fis-7.00pm. Wara l-quddiesa tas-7.30pm nitolbu r-rużarju flimkien f’Ċelebrazzjoni Marjana li sa ssir fil-Knisja. (Il-pellegrinaġġ bl-istatwa tad-Duluri jsir fit-13 ta’ April).

Nhar il-Ħadd 10 ta’ April tibda l-Ġimgħa Mqaddsa li fiha ngħixu l-ġrajja tal-Passjoni, l-Mewt u l-Qawmien mill-Mewt ta’ Ġesù. Din hija l-aktar ġimgħa għażiża għalina l-insara u għalhekk xieraq li ma nħallu l-ebda impenn ieħor itellifna milli niċċelebrawha flimkien bħala komunità nisranija. F’Ħadd il-Palm fid-9.45am ninġabru fil-ġnien tal-kunvent fejn issir it-tifkira tad-dħul ta’ Ġesù f’Ġerusalemm u t-tberik tal-friegħi.

Dawk li jixtiequ jordnaw xi figolli jistgħu ikellmu lill-membri tal-Kummissjoni Festa sal-lum.

Qed issir Lotterija b’risq il-parroċċa b’rigali marbuta mal-Ġimgħa Mqaddsa. Tistgħu tiksbu l-biljetti minn fuq iz-zuntier wara l-quddies.