Avviżi – 21 ta’ Novembru 2021

Kull nhar ta’ Erbgħa fis-6.45pm sa terġa’ tibda ssir Lectio Divina (Flimkien naqraw, nifhmu u nitolbu bil-Kelma ta’ Alla). Tkun ħaġa sabiħa matul iż-żmien tal-Avvent li sa nibdew nilqgħu b’mod speċjali l-Kelma ta’ Alla aħna u nistennew il-miġja ta’ Ġesù.

Kull nhar ta’ Ħamis fis-6.45pm issir Adorazzjoni Ewkaristika fil-Knisja.

Nhar il-Ġimgħa 26 ta’ Novembru fid-9.00am issir laqgħa ta’ diskussjoni miftuħa għal kulħadd fid-Dar Parrokkjali.

Nhar il-Ħadd li ġej 28 ta’ Novembru nibdew iż-żmien tal-Avvent li huwa żmien ta’ stennija fil-ferħ tal-miġja ta’ Ġesù. Matul dan iż-żmien kull nhar ta’ Sibt filgħaxija nitolbu l-Għasar (it-talba ta’ filgħaxija) wara l-quddiesa tas-6.15pm. Fil-quddiesa tal-10.00am issir il-mixgħela tal-girlanda tal-Avvent.

Avviżi – 7 ta’ Novembru 2021

Il-Ħadd, 7 ta’ Novembru 2021, fl-4.00pm issir quddiesa fiċ-ċimiterju. F’każ ta’ maltemp il-quddiesa ssir fil-Knisja ta’ San Pawl il-Baħar. Fil-parroċċa tagħna l-quddies ikun fil-ħin tas-soltu.

Matul ix-xahar ta’ Novembru il-quddiesa tal-Ġimgħa filgħaxija tkun b’suffraġju għall-mejtin li tistgħu tħallu isimhom fuq il-formola li ssibu ħdejn il-bieb tal-Knisja.

Mis-7 ta’ Novembru reġa’ beda jkun stampat il-fuljett Jum il-Mulej. Tistgħu tieħdu kopja minn ħdejn il-bieb tal-Knisja bħala għajnuna għar-riflessjoni fuq il-Kelma ta’ Alla fi djarna.

Nistiednu t-tfal u żgħażagħ jingħaqdu mal-kor li sa jkun iffurmat biex ikanta fil-festi tal-Milied. Biex ikun aktar faċli jieħdu sehem il-provi sa jsiru għal ftit ħin wara l-quddiesa tal-10.00am ta’ nhar ta’ Ħadd.

(Fil-quddiesa tal-10am tal-Ħadd: Niċċelebraw id-don tal-ħajja ta’ dawk li jagħlqu sninhom fix-xahar ta’ Novembru)

Il-Kummissjoni Festa sa torganizza Burger Delivery fl-20 ta’ Novembru 2021 b’risq il-Festa. Għandu jsir il-booking minn qabel mal-membri tal-Kummissjoni.

Avviżi – 31 ta’ Ottubru 2021

Fi tmiem il-ġimgħa ssir il-ġabra speċjali tax-xahar għall-bżonnijiet tal-Knisja u l-parroċċa. Nirringrazzjawkom tal-għajnuna ġeneruża tagħkom.

It-Tnejn 1 ta’ Novembru niċċelebraw il-Festa tal-Qaddisin kollha. Il-quddies ikun fil-5.30am u fis-6.15pm. Nistiednu lit-tfal biex fil-quddiesa tas-6.15pm iġibu magħhom stampa ta’ xi qaddis li jkunu jafu xi ħaġa żgħira fuq ħajtu biex flimkien insiru nafu aktar lill-qaddisin.

It-Tlieta 2 ta’ Novembru, it-Tifkira tal-Mejtin kollha, il-quddies fil-parroċċa tagħna jkun fil-5.30am, fis-7.00am u fis-6.15pm.

Il-Ġimgħa 5 ta’ Novembru hija l-ewwel Ġimgħa tax-xahar. Il-Knisja tkun miftuħa għat-talb fis-skiet bejn it-8.00 u l-11.00am.

Matul ix-xahar ta’ Novembru il-quddiesa tal-Ġimgħa filgħaxija tkun b’suffraġju għall-mejtin li tistgħu tħallu isimhom fuq il-formola li ssibu ħdejn il-bieb tal-Knisja. Fiċ-ċimiterju ssir quddiesa kull nhar ta’ Ġimgħa fil-11.30am.

Mis-Sibt 6 ta’ Novembru l-qrar qabel il-quddies tas-Sibt u l-Ħadd sa jerġa’ jibda jsir fuq wara tal-knisja. Hija ħaġa sabiħa li niċċelebraw ta’ sikwit dan is-sagrament li jerġa’ jħabbibna ma’ Alla.

Il-Ħadd 7 ta’ Novembru fl-4.00pm issir quddiesa fiċ-ċimiterju.

Mil-lum reġa’ beda jkun stampat il-fuljett Jum il-Mulej. Tistgħu tieħdu kopja minn ħdejn il-bieb tal-Knisja bħala għajnuna għar-riflessjoni fuq il-Kelma ta’ Alla fi djarna.

Nistiednu t-tfal jingħaqdu mal-kor li sa jkun iffurmat biex ikanta fil-festi tal-Milied. Biex ikun aktar faċli jieħdu sehem il-provi sa jsiru għal ftit ħin wara l-quddiesa tal-10.00am ta’ nhar ta’ Ħadd mis-7 ta’ Novembru 2021.